Wie het eerst ‘bij de hand’ is!

Als ‘de thuisjuf’ voor onze kinderen tijdens de Corona-crisis was de grootste uitdaging: hoe hou ik het leuk en interessant voor mijn jongste (4 jaar)? Het idee: samen leuke spellen ontwerpen! De leerdoelen zijn wat anders dan waar ik me normaal mee bezig houd (duurzaamheid met een lach), maar wat geeft dat? De lach is universeel! Zoals beloofd, deel ik de komende weken af en toe foto’s van de spellen. Wellicht kan het je inspireren!

Onze jongste is gèk op auto’s. Elk spel moest dus wel met de auto’s gespeeld worden. Ik was er wel klaar mee onderhand! Maar goed. We bekeken op een dag onze stenen- en schelpenverzameling. “Hee zullen we een spel voor de schelpen maken?” Het mocht.

Het Schelpenspel! Hoe maak je het?

Dit spel is niet zomaar klaar. Als je het mooi wilt maken duurt het echt wel een klein uur om het te maken en slechts een deel van deze tijd gaat je kleuter mee in het maken ervan: lijnen trekken, golfjes knippen en krullen. Wat heb je nodig? 3 of 4 blauwe, 2 gele A4-tjes en 1 witte, stiften, schaar en schilderstape. Zie de foto’s om onderstaand beter te begrijpen.

 • Plak 2 gele en 2 blauwe A4-tjes in een grote rechthoek aan elkaar (strand en zee).
 • Op het strand teken ik schelpjes met cijfers erin. Ik verbind ze met lijntjes en ik maak twee routes met short-cuts.
 • Op de zee teken ik horizontale lijnen met een blauwe stift. Dit voor de hoogte van de waterstand: eb en vloed.
 • Aan de zijkanten van de zee is een soort ‘geleider’ voor de bewegende zee. Hier staan cijfers 0-7 op geschreven. 0=eb en 7=vloed.
 • In het 3e A4-tje (of als je 2 kleuren blauw hebt 3e en 4e A4-tje) knip je 2 bergen. Als je die op elkaar legt, heb je golven van de zee.
 • Het witte blaadje dient voor de uitleg van de vlaggen (wind en zee) en het restje voor golfjes en de branding met gekrulde strookjes.

Je speelt het met 2-4 schelpen, 1 gewone dobbelsteen én een kleuren dobbelsteen. Leerdoelen? Kleuren herkennen en benoemen, tellen, begrippen ‘eb’, ‘vloed’ en ‘overstroming’.

Doel van het spel:

Twee kinderen spelen aan het strand met schelpjes. De schelpjes gaan van hand naar hand: van de rechter- (start) naar de linkerzijde (finish) van het spel. Doel is nu: wie het snelst bij de hand is! Maar pas op, want de wind en het getij kunnen flink wat roet in het water gooien… of eigenlijk… tegen de schelpen!

De regels:

 1. De jongste begint (uiteraard!).
 2. Een beurt:
  • gooi altijd eerst met de kleuren dobbelsteen en beweeg de zee zoals bij ‘3. De vlaggen’ beschreven staat. De schelpen die onder water (in de krullen van de branding) komen moeten terug naar waar ze weer veilig staan. Je mag niet met 2 personen op 1 vak staan. Degene die het laatst op het vakje (onder de witte krullen) kwam moet nog 1 vakje naar achteren.
  • gooi dan met de gewone dobbelsteen en beweeg je schelpje over het strand. Je kunt op meer plekken in het spel de veilige route kiezen of de gevaarlijke route (dichter bij de zee/branding). Er zijn een paar short-cuts gemaakt om tussendoor van route te veranderen.
  • Kom je op een vakje waar iemand anders al staat? Ga dan 1 plek naar achteren. Staat daar ook al iemand? Ga nog 1 plek naar achteren.
  • Ligt de branding (de krullen) over je pad, dan mag je helaas niet verder en blijf je staan. Tenzij… je alsnog een short-cut wilt pakken die niet onder water ligt.
 3. De vlaggen: wind en zee (getij)
  • dobbelsteen is groen: zee schuift twee plaatsen terug (eb-richting). Als ie niet verder terug kan verandert er niets.
  • dobbelsteen is blauw: zee schuift één plaats terug (eb-richting). Als ie niet verder terug kan verandert er niets.
  • dobbelsteen is geel: zee schuift één plaats vooruit (vloed-richting), tot max hoogte 7.
  • dobbelsteen is rood: zee schuift twee plaatsen vooruit (vloed-richting), tot max hoogte 7.
  • Als de zee bij 7 is kan niemand meer heen of weer en moet de volgende speler gooien met de kleuren dobbelsteen. De zee blijft stilstaan totdat genoeg groen en blauw is gegooid, zodat de zee zodanig teruggelopen is dat je weer op de vakjes kan staan.
 4. Wie het eerst bij de hand is! De finish is 18 (van de veilige route) of 14 als je meer een waaghals bent.

En weet je? Ook hier kunnen auto’s op de vakken staan bleek maar weer! Veel speelplezier!