Duurzaamheid is een containerbegrip. Voor iedereen betekent het wat anders. Ik hoor om me heen: energie-transitie, circulaire economie, afval scheiden, gezondheid, veiligheid, klimaatverandering, biodiversiteit, schoon drinkwater, mensenrechten, fijnstof en/of luchtvervuiling.

Het is het allemaal! Duurzaam ontwikkelen betekent dat we nu en hier voorzien in de behoeften van de mensen, maar ook daar en later. Niet iedereen zal zich op alle vlakken in willen zetten. Dat geeft niet. We zijn met heel veel mensen en we vullen elkaar aan.

Randvoorwaarden duurzaamheid
Wat moeten we dan eigenlijk gaan doen? Vrij vertaald van The Natural Step komt het neer op het volgende:

 1. zo weinig mogelijk tot geen nieuwe grondstoffen gebruiken
 2. geen natuurvreemde stoffen in het milieu brengen (b.v. gif, medicatie, verf, chemische troep…)
 3. zoveel mogelijk biodiversiteit en groen de ruimte geven!
 4. altijd meenemen in alle duurzame initiatieven: 10 universele basisbehoeften van de mens (theorie Max Neef) zodat mensen het initiatief ook volhouden:
  1. voeding en onderdak
  2. bescherming
  3. affectie
  4. begrip
  5. deelname
  6. ontspanning
  7. creatie
  8. identiteit
  9. vrijheid
  10. spiritualiteit

Wat heeft dat alles met een lach te maken? Een lach klinkt misschien oppervlakkig, maar dat is het niet. De lach breekt met ongemak, schaamte en angst en maakt ruimte voor verandering. De lach maakt duurzaam handelen volhoudbaar. Als we vertrekken vanuit de unieke mens en diens drijfveren ontstaat er iets extra’s. Lees hier op welke wijzen de lach een belangrijke rol speelt in Duurzaamheid met een Lach.

Randvoorwaarden circulaire economie
Trias energetica is een prachtig instrument, een drie stappenstrategie voor energie-transitie. Dit principe is heel simpel te vertalen voor de transitie naar een circulaire economie: de Trias Material:
1. minimaliseer gebruik/verbruik: (her)gebruik materialen zo lang mogelijk
2. upcycle (van meer waarde maken) en daarna recycle (recycle heeft tot nu toe de meeste aandacht)
3. downcycle (iets wordt hergebruikt, maar is van minder waarde) en minimaliseer “materiaal als afval”