Duurzaamheid is een containerbegrip. Voor iedereen betekent het wat anders. Veel mensen noemen dan bijvoorbeeld energie-transitie, circulaire economie, afval scheiden, gezondheid, veiligheid, klimaatverandering, biodiversiteit, schoon drinkwater, mensenrechten en luchtvervuiling.

Het is het allemaal! Duurzaam ontwikkelen betekent dat we nu en hier voorzien in de behoeften van de mensen, maar ook daar en later. Niet iedereen zal zich op alle vlakken in willen zetten. Dat geeft niet. We zijn met heel veel mensen, we vullen elkaar aan.

Randvoorwaarden duurzaamheid
Vrij vertaald van The Natural Step komt het neer op:

 1. zo weinig mogelijk tot niet nieuwe grondstoffen gebruiken
 2. geen natuurvreemde stoffen in het milieu (b.v. gif, medicatie, verf, chemische troep…)
 3. zoveel mogelijk biodiversiteit en groen de ruimte geven!
 4. altijd meenemen 10 universele basisbehoeften van de mens (theorie Max Neef) zodat mensen het ook willen blijven doen:
  1. voeding en onderdak
  2. bescherming
  3. affectie
  4. begrip
  5. deelname
  6. ontspanning
  7. creatie
  8. identiteit
  9. vrijheid
  10. spiritualiteit

Randvoorwaarden circulaire economie
Trias energetica is een prachtig instrument, een drie stappenstrategie voor energie-transitie. Het is heel simpel te vertalen voor de transitie naar een circulaire economie: de Trias Material:
1. minimaliseer gebruik/verbruik: hergebruik materialen zo lang mogelijk
2. upcycle en daarna recycle (recycle heeft nu de meeste aandacht)
3. downcycle en minimaliseer “materiaal als afval”