Join the Circular Game!

Redesign the future together
In de workshop ‘kringlopen sluiten’ gaan we samen een nieuw spel spelen. Dit spel is geen bordspel op de tafel, maar een spel op de grond waar je zelf op loopt. Je loopt een route en met creatieve oplossingen kun je weer uitkomen bij

het begin: de kringloop sluiten! Bij elke kringloop zijn er beren op de weg en uitdagingen genoeg: een verdienmodel, de ‘ja maar’-en en de ‘ja en’-nen.
De expo vormt de tussentijdse inspiratiebron en aanwezige kunstenaars en ontwerpers dagen je uit om aan de slag te gaan met de beren op de weg. Samenwerken en het uitwisselen met meerdere kringlopen levert uiteraard extra punten op!
De beste ideeën nemen we mee naar een heus Helden Lente Festival!

Waarom dit thema? Het thema circulaire economie doet zich steeds meer voelen vanwege 3 redenen:

  • Uitputting van natuurlijke hulpbronnen
  • Versnippering van initiatieven en activiteiten
  • Noodzaak tot een multidisciplinaire aanpak

Are you in? Let us know via Facebook. Thnx!

 

Wanneer? zaterdag 11-11, 15-18 uur.

Waar? Van Abbehuis, Bilderdijklaan 19, 5611NG Eindhoven (tegenover Van Abbe Museum)

In the workshop ‘closing the loop’ we’ll be playing a new game! It’s no board game on the table, but we play on the floor and you’ll be walking around in the game yourself. On your way you need to come up with creative solutions to get back to where you started: closing the loop! In each loop there are enough challenges/ “dragons to fight with”: business models, all pros and cons.
The expo is your source of inspiration and the designers and artists who are present challenge you to “beat your dragons”. Collaboration with others and joining multiple loops means extra credits in the game!
The best ideas will be brought to a new festival in the spring: our Sustainable Heroes Festival!

Why this theme? With circular economy it becomes more and more pressing to act now, because of 3 reasons:

  • Depletion of natural resources
  • Scattering of initiatives and activities
  • Multidisciplinary approach is of importance