Arjen Wals, hoogleraar sociaal leren en duurzame ontwikkeling

Voor de link dank ik Martijn van Osch, de duurzaamman!

Er is een belangrijk verschil tussen duurzaam denken en op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt versus er ook naar handelen! Doen is van belang. Arjen Wals, hoogleraar sociaal leren en duurzame ontwikkeling, spreekt over duurzaamheid en machteloosheid door de grootsheid van het probleem. Dit kun je ombuigen naar empowerment door te denken in kansen en oplossingen! Uiteraard is het van belang de mensen in hun kracht te zetten (passie en talenten wekken en aanwakkeren, zodat het ‘vuurtje blijft branden’).